Thailand Web Stat Truehits.net FreeSizer 1.0.0 Freeware | Image Editing Software

รีวิวซอฟต์แวร์

Android Apps Utilities

รีวิว-โปรแกรม-แอนดรอยด์

Android Video Download

โปรแกรมรองรับ windows 8

Dailymotion Downloader

YouTube Downloader

FreeSizer 1.0.0 Freeware

FreeSizer Freeware

วิธีการใช้งานโปรแกรมลดขนาดรูปภาพและรองรับไฟล์ต่างๆ .JPG, .PNG, .BMP, .GIF, .TIFF,

FreeSizer 1.0.0 Freeware โปรแกรมลดขนาดรูปภาพและรองรับไฟล์ต่างๆ .JPG, .PNG, .BMP, .GIF, .TIFF, และโปรแกรมได้กำหนดลดขนาดรูปภาำพให้เบื้องต้น เช่น ลดขนาดรูปภาำพส่งE-mail , ลดขนาดรูปภาำพส่ง lnstant Messenger, ลดขนาดรูปภาำพส่ง Social Networks, ลดขนาดรูปภาำพเปิดดู iPhine/iPid, Original size, compressed หรือเลือกCustom เลือกกำหนดลดขนาดรูปภาพเองครับ โปรแกรมนี้ทางผู้ผลิตแจกให้ใช้งานฟรี และโปรแกรมรองรับOS 32bit/ 64bit


 

 


 

ซอฟแวร์ประเภท :  Freeware/ฟรี

Operating systems แพลตฟอร์ม :  Windows XP/Vista/7/32&64bit

File size ขนาดไฟล์ : 742KB

File name ชื่อไฟล์ : FreeSizerSetup.exe

Space required:  พื้นที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมอยู่ที่ 1.6MB

Additional requirements ข้อกำหนดเพิ่มเติม : ไม่มี

web site เว็บไซต์ทางผู้ผลิตโปรแกรม  :  http://www.freesizer.com/

Date added วันที่เพิ่มโปรแกรม : วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555

link Naked Girls download \ ลิงก์ ดาวน์โหลด

FreeSizer 1.0.0 Freeware /32bit

FreeSizer 1.0.0 Freeware /32bit

FreeSizer 1.0.0 Freeware /64bit

 


 

FreeSizer Freeware

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ FreeSizerSetup.exe

 


 

FreeSizer Freeware

คลิกปุ่ม Run โปรแกรม

 


 

FreeSizer Freeware

เริ่มเข้าสู่การติดตั้งการโปรแกรม FreeSizer ให้คลิกปุ่ม Next

 


 

FreeSizer Freeware

คลิกเลือก l accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรมจากนั้น คลิกปุ่ม Next

 


 

FreeSizer Freeware

เลือกที่อยู่ของไฟล์ (โดยปกติแล้วโปรแกรมจะถูกติดตั้งที่ไดร์ milf porn C:\Program Files\FreeSizer )  คลิกปุ่ม Next

 


 

FreeSizer Freeware

คลิกปุ่ม Next

 


 

FreeSizer Freeware

Create a desktop icon กำหนดให้มีไอคอนบนเดสก์ท็อป / คลิกปุ่ม Next

 


 

FreeSizer Freeware

คลิกปุ่ม lnstall ติดตั้งโปรแกรม FreeSizer

 


 

FreeSizer Freeware

รอการติดตั้งโปรแกรม FreeSizer

 


 

FreeSizer Freeware

Launch FreeSizer เริ่มเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรก

คลิกปุ่ม Finish เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม FreeSizer

 


 

FreeSizer Freeware

หน้าตาโปรแกรม FreeSizer / เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม FreeSizer

 


 

FreeSizer Freeware

ตัวอย่างนี้ผู้เขียนจะอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมลดขนาดรูปภาพ ผู้เขียนใช้รูปภาพต้นฉบับ 800*600  ลดขนาดรูปภาพเหลือ 400*300

1. เปิดโฟลเดอร์รูปภาพแล้วคัดลอกรูปภาพลากใส่ตัวโปรแกรม FreeSizer

 


 

FreeSizer Freeware

2. ได้รูปภาพอยู่ในโปรแกรมแล้วครับ

 


 

FreeSizer Freeware

a. celebrity nude ขนาดรูปภาพตันฉบับที่ยังไม่ได้ขนาดรูปภาพ 800*600  b. ขนาดไฟล์รูปภาพตันฉบับ

Select Resizing Profile โปรแกรมได้กำหนดลดขนาดรูปภาำพให้เบื้องต้น เช่น ลดขนาดรูปภาำพส่งE-mail , ลดขนาดรูปภาำพส่ง lnstant Messenger, ลดขนาดรูปภาำพส่ง Social Networks, ลดขนาดรูปภาำพเปิดดู iPhine/iPod, Original size, compressed

3. ตัวอย่างเขียนเลือก Custom เลือกกำหนดลดขนาดรูปภาพเองครับ

4. คลิกเลือก Setings กำหนดตั้งค่าลดขนาดรูปภาพ

 


 

FreeSizer Freeware

เปลี่ยนที่เก็บโฟลเดอร์ใหม่ ผู้เขียนเลือกเก็บ My Documents\My Pictures หรือผู้อ่านเลือกโฟลเดอร์อื่นได้ครับ

5. คลิกเลือก Save to: ทำตามตัวอย่างรูปภาพด้านบน

 


 

FreeSizer Freeware

6. ผู้เขียนเลือก My Pictures

7. คลิกปุ่ม OK ยืนยันบันทึกครับ

 


 

FreeSizer Freeware

8. ลบชื่อต่อท้่ายรูปภาพ หรือผู้อ่านไม่ลบก็ได้ครับ

9. ส่วนนี้กำหนดขนาดลดรูปภาพและความคุณภาีำพรูปภาพ  ขนาดรูปภาพตันฉบับ 800*600  ผู้เขียนจะลดขนาดรูปภาพเหลือ 400*300 และกำหนดความคุณภาีำพรูปภาพเป็น Medium quality  ลดขนาดคุณภาพรูปปานกลาง celebrity porn ครับ

อธิบายเพิ่มเติมครับ ส่วนกำหนด กว้าง*ยาว ของรูปภาพ เช่น (Pixels คือ เป็นหน่ายขนาดวัดภาพดิจิตอลหรือวิดีโอ เช่น ความละเอียดเช่น: 400 x 300 Pixels หมายความว่า มีความละเอียด 120000 Pixels นั่นเอง)

อธิบายเพิ่มเติมครับ ส่วน Quality : มีให้กำำหนดขนาดความคุณภาีำพรูปภาพ 3 อัน  High qualityขนาดคุณภาพสูงรูปภาพ,  Medium quality คุณภาพรูปปานกลาง,  Low quality ขนาดคุณภาพรูปต่ำ

10. คลิกเลือก Profile กลับไปหน้าหลักโปรแกรมครับ
 

 


 

FreeSizer Freeware

C. famous people รูปภาพได้ลดขนาดรูปภาพ 400*300  d. ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

11. คลิกปุ่ม Preview with selected profile ดูตัวอย่างก่อนลดขนาดรูปภาพ

 


 

FreeSizer Freeware

12. ตัวอย่างรูปภาพ

 


 

FreeSizer Freeware

13. คลิกปุ่ม Start Resizing ลดขนาดรูปภาพครับ

 


 

FreeSizer Freeware

14. โปรแกรมกำลังลดขนาดรูปภาพอยู่รอให้ทำงานเสร็จครับ

 


 

FreeSizer Freeware

15. คลิกปุ่ม OK โปรแกรมลดขนาดรูปภาพเสร็จแล้วครับ

 


 

FreeSizer Freeware

เข้าไปเปิดดูที่เก็บโฟลเดอร์ My Documents\My propecia online Pictures

16. celebrity porn fakes ได้รูปภาพที่ลดขนาดรูปภาพเรียบร้อยแล้วครับ 400*300

จบการใช้งานโปรแกรมลดขนาดรูปภาพครับ